• Hitit Üniversitesi
  • Öğrenciler için Finansal Destek
Burs ve Öğrenim Kredisi

        T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız devlet bursu verilmektedir. Ayrıca Yüksek öğrenim gören  T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince öğrenim kredisi verilmektedir.

Jean Monnet Burs Programı

        Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlamıştır. Bursiyerler en az 3 ay en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir.


Kısmi Zamanlı ve Saat Ücreti Karşılığı Çalışma Olanakları

        Üniversitemiz birimlerinde hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi amacıyla öğrencilerimize kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı statüde çalışmak isteyen öğrencilerimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

        Başvuru Zamanı ve İşlemleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Türk Eğitim Vakfı Bursu

        Türk Eğitim Vakfı başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan yüksekokul, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir.