• Hitit Üniversitesi
  • Sağlık Hizmetleri ve Sigorta
T.C. Vatandaşı Olan Öğrenciler

        5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun kapsamında tüm öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası kapsamında tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarından faydalanabilmektedir.

Burssuz Yabancı Uyruklu Öğrenciler

        25.2.2011 tarihli 27857 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine eklenen yedinci fıkrası ile “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitemizde burssuz öğrenim gören öğrenciler kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle öğrenime başladıkları tarihten itibaren bir  ay içerisinde bağlı olduğu Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/tarafından Genel Sağlık Sigortası Tescil girişi yapılarak Genel Sağlık Sigortası kapsamında olduklarından her türlü kamu ve özel sağlık kuruluşlarından faydalanabilmektedir.

Burslu Yabancı Uyruklu Öğrenciler 

        Kamu idareleri kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim  Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri 2547 sayılı kanunun 46 ıncı ve 47 nci madddeleri çerçevesinde Üniversitemiz bütçesinden karşılanmaktadır.Hastane Telefon Faks

Alaca Devlet Hastanesi (0364) 415 50 12 (0364) 411 55 79

Bayat Devlet Hastanesi (0364) 381 44 49 (0364) 381 30 98

Çorum Devlet Hastanesi (0364) 223 03 00 (0364) 224 12 17

Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi (0364) 223 10 01 (0364) 223 10 06

Çorum Hasanpaşa Hastanesi (0364) 224 44 94 (0364) 213 85 01

Çorum Özel Hastanesi (0364) 444 15 20 (0364) 226 06 84

Dodurga Devlet Hastanesi (0364) 711 50 64 (0364) 711 50 63

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (0364) 223 03 00 (0___) ___ __ __

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi (0364) 511 60 12 (0364) 511 31 87

Kargı Devlet Hastanesi (0364) 651 20 12 (0364) 651 24 33

Mecitözü Devlet Hastanesi (0364) 461 43 04 (0364) 461 22 66

Oğuzlar Devlet Hastanesi (0364) 561 75 78 (0364) 561 70 23

Ortaköy Devlet Hastanesi (0364) 491 41 96 (0___) ___ __ __

Osmancık Devlet Hastanesi (0364) 611 40 33 (0364) 611 49 95

Özel Can Polikliniği (0364) 221 13 13 (0___) ___ __ __

Sungurlu Devlet Hastanesi (0364) 310 10 10 (0___) ___ __ __

Uğurludağ Devlet Hastanesi (0364) 361 28 40 (0___) ___ __ __