• Hitit Üniversitesi
  • Öğrenim Hizmetleri

ÖĞRENİM HİZMETLERİ


Üniversitemizin eğitim  binaları, multi-disipliner bir yaklaşımla mimarlar, iç tasarımcılar, yöneticiler ve diğer ilgili uzmanların birlikte çalışması ile işlevsel bir şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca kampüs içerisinde kablosuz internet ağı da bulunmaktadır. Mevcut atölye ve laboratuvarlarımız teknolojik cihazlar ile donatılmıştır.


LABORATUVAR ve ATÖLYELERİMİZ


Bilgisayar Laboratuvarları

Elektronik Laboratuvarı

Döküm atölyeleri

Kaynak atölyeleri

Mobilya atölyeleriKÜTÜPHANEMİZ


17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile Üniversitemizin kurulmasından sonra, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 9 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi çalışmalarına başlamıştır.

Merkez Kütüphanemizde Daire Başkanının yanı sıra, 2 Şube Müdürü, 3 Kütüphaneci, 4 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Memur olmak üzere toplam 11 personel görev yapmaktadır.

 Kütüphanemiz Kitaplık, Okuyucu, Dinlenme ve Çay Salonlarından oluşan 800 m2’lik fiziki kullanım alanı ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphanemizde  personel ve kullanıcı hizmetleri için internet bağlantılı 15 adet Bilgisayar, 1 adet Fotokopi Makinası ve basılı kaynakları bilgisayar ortamına aktaran, çözünürlüğü yüksek, kapsamlı bir tarayıcı hizmete sunulmuştur.

 Merkez Kütüphane, Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personele kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz dışından gelen araştırmacılar da sunulan hizmetlerden kütüphane içinde yararlanabilmektedirler.

Merkez Kütüphanemizin kuruluşunda 7.000 adet olan kaynak sayısı şu an 42.070 adet basılı, 136.358 adet elektronik olmak üzere toplam 178.428 adettir. Kullanıcıların, YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden kütüphane katalogunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane katalogunu taramaları, ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca görme engelli kullanıcıların da kütüphaneden faydalanabilmeleri için sesli kitaplar mevcuttur.

 Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza bağlı beş birim kütüphanesi mevcut olup ; İlahiyat Fakültesi 'nde 24.278 adet, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 3.953 adet, Mühendislik Fakültesi'nde 1313 adet, Meslek Yüksekokulu'nda 3316 adet, Sağlık Yüksekokulu' nda 1615 adet, Sungurlu MYO' nda 1.400 adet, Osmancık MYO' nda 607 adet, İskilip MYO' nda 350 adet, Alaca MYO' nda 250 adet yayın olmak üzere, toplamda Hitit Üniversitesi Kütüphaneleri 79.152 adet yayınla hizmet vermektedir.


Kütüphanemiz websitesine ulaşmak için tıklayınız.