• Hitit Üniversitesi
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
MİSYONUMUZ.

        Hizmet kalitesi yönünden tüm öğrencilerimize hızlı ve eşit hizmet vermek, eğitim-öğretim faaliyetlerinde  mevzuatları (kanun, yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları) açısından zamanında takip ederek teknolojik olanakların el verdiği ölçüde güncel gelişmelerle eğitim birimlerimize   rehberlik etmek, istatistiki bilgiler hazırlayarak, ilgili mercilere raporlar sunmak,  üniversitemize bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma uygulama merkezlerimizde  eğitim-öğretim anlamında her türlü koordinasyon ve güvenilir ortamda görevini yürütmektir.  Ayrıca diğer kamu kurumları ve özel  kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerdeki paydaş birimlerle, bilgi ve belge aktarımlarını sağlayarak iletişimleri güçlendirmek ve korumak.

VİZYONUMUZ

- Takım çalışması teşvik eden katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışını kullanan,

- Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak verilen hizmetleri geliştiren,

- Güler yüzlü bir ifade ile güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan,

- Öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran,

- Ülke çapında uygulama ve hizmetleri ile örnek ve farklı bir birim olmaktır.


Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı websitesi için tıklayınız.