• Hitit Üniversitesi
  • Önceki Öğrenmenin Tanınması
        Hitit Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde talepleri halinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Hitit Üniversitesi‘nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili eğitim biriminin onaylanmasıyla, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Muaf olunan dersler öğrencinin not döküm belgesine işlenir.