• Hitit Üniversitesi
  • Öğrenci Kabulü
        TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN 

        Türkiye'deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.

        Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.

        Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yürütülen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'na (ALES) ve YDS, ÜDS sınavlarından birine girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Her öğrenci kabul döneminde, ilgili ana billim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca dil kriteri belirlenir. Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversiteler tarafından belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler.

        Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.


        YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

        Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

        Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulünde, öğrenciler Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (TÖMER) yabancı uyruklu öğrenciler için açmış olduğu Türk Dili sınavına girip en az 70 puan almış olmaları veya muadili bir sınavda eşdeğer puanı almış olduklarını belgelemeleri gerekir. Türkçe dil koşulunu belgeleyemeyen öğrenciler için ise, en az biri o dilin öğretim üyesinden olmak üzere, ilgili anabilim dalınca üç kişilik bir jüri oluşturularak Türkçe dil sınavı yapılır ve öğrencinin bu sınavdan en az 70 puan alması gerekir. Yüksek lisansa öğrenci kabulü ve bunun dışındaki hususlarda Üniversite Senatosunca belirlenen esaslar geçerlidir.

        Doktora programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde; öğrencinin anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS/YDS' den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavda bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.