• Hitit Üniversitesi
  • Yönetim

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN / Rektör


     Prof. Dr. Reha Metin ALKAN 1969 yılında Çorum'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1986 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olmuştur. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği programından 1993 yılında yüksek lisans, 1998 yılında ise doktora derecesi alarak lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör unvanını almıştır. İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde 1991 yılından beri görev yapmaktadır. İngilizce bilen Prof. Dr. ALKAN, evli ve bir çocuk babasıdır.

http://web.hitit.edu.tr/alkanProf. Dr. Mustafa Bıyık / Rektör Yardımcısı


        1972 Yılında Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Kaynarca Köyü’nde doğan Prof. Dr. Mustafa BIYIK, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

        İlköğrenimini köyünde, Orta öğrenimini de Trabzon’da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisansını, 2004’te de aynı enstitüde doktorasını tamamladı. 2001-2004 yılları arasında geçici görevlendirme ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptı. 2008’de Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 Yılında Doçent oldu. 2013 yılında bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere 3 ay Londra’da kaldı. 2014 yılında Profesör ünvanını aldı. Genel olarak Hıristiyanlık, Hıristiyan eskatolojisi ve Ortadoğu, Presbiteryenlik, yeni dinler, kültler, Moonculuk ve Tanrı’nın Çocukları gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Yayımlanmış 4 kitabı ve pek çok bilimsel makale ve çevirisi bulunan Prof. Dr. Mustafa BIYIK’ın çalışmalarına çok sayıda atıf yapılmıştır. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevine devam eden Prof. Dr. Mustafa BIYIK, evli ve iki çocuk babasıdır.

Tel:           0(364) 219 19 19 Dahili: 1940
Faks:        0(364) 219 19 38

E-posta:   mustafabiyik@hitit.edu.tr


Kişisel Sitesi


Prof. Dr. Nurcan BAYKAM  / Rektör Yardımcısı

       01.06.1965 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu Kayseri‘de Ortaokul ve Lise Eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Uşak Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İhtisasına başladı. 1995 yılında uzman olduktan sonra aynı klinikte Başasistan olarak çalışmaya devam etti. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Pittsburg’da, The University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences and UPMC’de HIV/AIDS klinik ve moleküler tanı testleri üzerine çalıştı. 2002 yılından itibaren 1.5 yıl süreyle Refik saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti oldu. Bilim dalı ile ilgili Hastane İnfeksiyonları ve Viral Hepatitle Savaşım Derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görevi devam etmektedir. Viral hepatitler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bruselloz, HIV/AIDS ve hastane infeksiyonları başta olmak üzere alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 77 yayınlanmış eseri, 130 bildirisi, 1’i uluslararası olmak üzere 24 kitap bölümü bulunmaktadır. 2008 yılında Şef Yardımcısı olarak atandığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde 2012 yılından beri Eğitim Gorevlisi olarak çalışmakta iken 2 Haziran 2014 de Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D. na Profesör olarak atandı. Evli ve 1 kızı olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.           


Tel:           0(364) 219 19 19 Dahili: 1940
Faks:        0(364) 219 19 38

E-posta:   nurcanbaykam@hitit.edu.tr

Kişisel Sitesi