• Hitit Üniversitesi
  • Ana Sayfa


AKTS(ECTS) SİSTEMİ  

        Başlangıçta öğrencilerin çeşitli yüksek öğretim kurumlarından almış oldukları eğitimlerin, Avrupa'daki diğer yüksek öğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere "kredi aktarım sistemi" olarak geliştirilmesine karşın, aynı ülkenin yüksek öğretim kurumları arasındada "kredi biriktirme sistemi" olarak uygulanmaktadır.

AKTS (ECTS) Nedir?
 
        Bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen İş Yükü (Student workload)'ne dayanan kredi sistemidir.

        
İş Yükü: Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm öğrenim faaliyetlerini derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj için gerekli zamanı kapsar.

İŞ YÜKÜ (STUDENT WORKLOAD)

        Öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin iş yükü denir. Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından hesaplanır. Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır. AKTS sistemini kullanan yükseköğretim kurumları ortak bir dil kullanıyor demektir. Dolayısıylabu kurumların herhangi bir programındaki öğrencilerin iş yükleri karşılaştırılabilir. İş yükleri karşılığında öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinlikler şeklinde ifade edilen öğrenme kazanımları da belli ise bir öğrenci başka bir ülkedeki öğrenci ile daha karşılaştırılabilir bir duruma gelir.

AKTS' NİN KURUMLARA FAYDALARI

        Ders programları ve ders içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektir. Akademik tanınma konusunda, akademisyenlere yardımcı olmaktadır. Ders programlarının yapısı, öğrencilerin ders yükü ve öğrenim sonundaki kazanımlarının yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

        Dersler için AKTS kredisinin belirlenmesi, her dersin bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bölümünü kapsadığının bir göstergesidir. AKTS'de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 AKTS, bir dönemlik eğitime 30 AKTS verilir. 1 akademik yıl= 60 AKTS 1500-1800 saat/yıl (37,5-45 hafta/yıl) 1 AKTS kredisi=25-30 çalışma saati, AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu iş yükünü kapsar.


AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ

         1) Bir akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamı 60, 1 dönemde 30 olması zorunludur. ECTS kredisi tam sayı olmak zorundadır.

       
2) Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

        Bir öğrencinin dönemsel toplam iş yükü 17 hafta üzerinden, bir haftalık iş yükü ise 45 saat olarak hesaplanacaktır. Böylece, bir öğrenci için dönemsel toplam iş yükü 17 x 45 = 765 saat olarak bulunur. Bir öğrenci için ECTS İş yükü hesaplanırken, ECTS başına düşen iş yükü 25-26 saat arasında olmalıdır.


AKTS FAYDALARI

        İş yükü ve öğrenme çıktıları açısından karşılaştırılabilir öğrencilerin hareketliliği artar. Örneğin bu öğrenciler Erasmus değişim programına katılabilirler. Mezunların ulusal ve küresel iş pazarlarında tanınırlığı ve hareketliliği artar. Bu onların iş bulmasını kolaylaştırır, istihdam edilebilirliğine katkı sağlar. Bir öğretim programı çerçevesinde öğrencinin aldığı dersler, notlar ve AKTS kredileri; program içeriğine ve yükseköğretim sistemine ilişkin diğer bilgilerle birlikte mezun olduğunda öğrenciye verilen İngilizce Diploma Eki içinde ifade edilir. Böylece mezun, kendisini AKTS sistemi ile değerlendirilmiş, diğer mezunlarla karşılaştıran bir tanınırlık belgesi elde etmiş olur.